ZKO Suchdol n/Odrou Hledej u nás

 Hledej všude

Kontakt:
Předseda
Ing.Karel Černoch
Nová 527
Suchdol nad Odrou
742 01
číslo účtu:234070036/0300

Tel: (420) 731 486 987

info@zkosuchdol.info


Výběrové akce které jsme pořádali nebo pořádáme

MR mládeže stopařů 2014
MMČKNO 2014
VS mládeže stopařů 2013
MMČKNO 2013
MMČKNO 2010

 

Naši sponzoři a přispěvatelé

Městys Suchdol n/O
ČKS
Město Odry
Obec Jeseník n/O
Obec Hladké Životice
STAVO-K.Černoch s.r.o.
STAVOATELIER
Happy dog

 

Hodnocení stránek


 

BONITACE NĚMECKÝCH OVČÁKŮ - SUCHDOL NAD ODROU 25.5.2014

25.5. jsme za krásného počasí uspořádali naši první bonitaci německých ovčáků v historii klubu, akce to byla velmi podařená, o administrativní stránku se starali především Alena Pavlasová se Zdeňkem Davidem, o naše žaludky pak Peťa Zachel se synem Tomášem a nad vším držel dohled p.Jiří Jurnykl, který prodával osvěžující nápoje :-). Bonitaci s vypětím všech sil při třicetistupňovém vedru odfiguroval Karel Černoch a Víťa Glisník a fotila Simča Černochová (která také vypomáhala Aleně a Zdeňkovi). Také při přípravě a organizaci pomáhali ostatní členové našeho klubu.

Výsledky bonitace si můžete prohlídnout ve zde zveřejněném katalogu

katalogKarel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel KarelPořadatel: Základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou č.626


Uzávěrka přihlášek: 18.5.2014

Program:

7.30 – 9.00 hod. přejímka psů

10.00 hod. zahájení posuzování


Poplatek za posouzení:

350,- Kč za 1 psa


Přihlášky a platby:

Úhradu poplatku provádějte na účet : 234070036/0300, VS: tetovací číslo psa, do poznámky "bonitace + vaše příjmení". Řádně vyplněnou přihlášku a odešlete na adresu: Simona Černochová, Malá strana 22, 74201 Suchdol nad Odrou, nebo email: info@zkosuchdol.info Elektronické přijetí přihlášek Vám bude potvrzováno. K přihlášce přiložte kopie, nebo sken potřebných dokumentů.


Doklady nutné pro účast:

 • • očkovací průkaz s platným očkováním
 • • průkaz původu psa (zapsán RTG, DNA); potvrzení o uložení DNA
 • • potvrzení o členství v ČKNO na rok 2014
 • • výkonnostní knížku (zapsána výstava a zkouška)
 • • na doživotní bonitaci kartu z 1. bonitace

 • Účastník je povinen nastoupit k posuzování včas. Občerstvení bude zajištěno.


  Potřebné dokumenty:

 • • platné členství majitele psa/feny v ČKNO
 • • minimální stáří bonitovaného psa/feny je 18 měsíců v den akce
 • • posouzení psa minimálně ve třídě dospívajících na výstavě (musí být ohodnocen minimálně známkou „dobrá“); od 1.9.2009 je platné i posouzení ve třídě mladých (získané až po tomto datu)
 • • splnění všestranné zkoušky z výkonu 1. stupně
 • • RTG DKK – ČR max II. stupně (musí být potvrzeno v průkazu původu)
 • • potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu; to se nevztahuje na jedince zařazené do chovu do 31.12.2008, kteří jsou přihlášeni na přebonitaci
 • Veterinární podmínky: Potvrzení o očkování proti vzteklině. Očkování musí být provedeno nejméně 1 měsíc před konáním akce a nesmí být starší 3 let. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel, případně držitel. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa. Bonitace bude probíhat dle řádu ČKNO. Všichni psi, i nebonitovaní musí projít přejímkou. Háravým fenám bude vstup povolen až po souhlasu rozhodčího. Převedeni na bonitaci nesmějí být psi nemocní a feny ve 2. pol. březosti. Dále je nutné, aby bonitovaní jedinci byli identifikovatelní podle tetovacího čísla, popřípadě čipu (v případě identifikace dle čipu musí být potvrzen v PP). .


  Přihlášky došlé po uzávěrce se nepřijímají. Nezaplacené přihlášky nebudou taktéž přijaty. Neúčast na bonitaci není důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku.


  ZKO Suchdol nad Odrou, Malá strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou Místo konání: RA Sokolák, Za nádražím, Suchdol nad Odrou (cvičák ZKO Suchdol n/O)


  Přihláška ke stažení docx


   


  Webmaster: Ing.Karel Černoch

  STAVO-Karel Černoch s.r.o. STAVOATELIER Happy dog